3 mốc tuổi bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân

3 mốc tuổi bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân

3 mốc tuổi bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân

Khác với chứng minh nhân dân, căn cước công dân là 1 loại giấy tờ nhân thân được đổi theo từng độ tuổi nhất định thì thẻ mới có hiệu lực pháp lý. Pháp luật quy định có ba độ tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân. Đó là loại độ tuổi nào? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật căn cước công dân Nội dung tư vấn: 1. 3 độ tuổi phải đổi căn cước công dân. Điều 21 Luật căn

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự