7 đối tượng được hoãn nghĩa vụ quận sự 2019

7 đối tượng được hoãn nghĩa vụ quận sự 2019

Những đối tượng nào sẽ được tạm hoãn Nghĩa vụ quân sự 2019 theo luật Nghĩa vụ quân sự mới nhất? Hãy tham khảo bài viết và video để rõ hơn điều đó   Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư 148/2018/TT-BQP Nội dung tư vấn 1. Miễn và hoãn Miễn nghĩa vụ quân sự: Nếu thuộc trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự thì dù đủ độ tuổi, sức khỏe và các tiêu chuẩn khác cũng sẽ không bị

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự