Ai có quyền giữ con dấu công ty?

Ai có quyền giữ con dấu công ty?

Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động hợp pháp thì đều có một con dấu riêng. Các giấy tờ, văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động của công ty thì đều chỉ thực sự có giá trị sau khi đã được đóng dấu. Với vai trò  như vậy nên việc quản lý, và sử dụng con dấu là việc vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 96/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Ai có

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp