Ảnh chứng minh nhân dân xấu có thay đổi được không?

Ảnh chứng minh nhân dân xấu có thay đổi được không?

Ảnh chứng minh nhân dân xấu có thay đổi được không?

Chứng minh nhân dân (CMND) hay chứng minh thư là một trong những giấy tờ thiết yếu của mỗi công dân. Tuy nhiên, điều mà chúng ta thường e ngại khi làm CMND là ảnh của chứng minh thư không được đẹp. Vậy nếu như ảnh CMND xấu thì chúng ta có được đổi CMND không. Bài viết này của Luật sư X sẽ giải đáp câu hỏi này cho bạn. Căn cứ: Nghị định 05/1999/NĐ-CP được sửa đổi , bổ sung bởi nghị định

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự