Bản chụp là gì? Sự khác nhau giữa bản chụp và bản sao?

Bản chụp là gì? Sự khác nhau giữa bản chụp và bản sao?

Trong bài này Luật sư X xin được chia sẻ một số cách phân biệt cơ bản đối với bản chụp, bản sao về sự khác nhau. Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc. Căn cứ: Nghị định 23/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn: 1. Bản chụp là gì? Pháp luật không có quy định hay định nghĩa về bản chụp. Bản chụp ở đây bạn có thể hình dung nó là một bản tạo ra từ việc chụp lại bằng các thiết bị như điện thoại, máy

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp