bằng b2

Bằng lái xe

Đang đợi cấp bằng có được lái xe không?

Bằng lái xe là một loại giấy tờ chứng minh điều kiện cho cá nhân được phép điều khiển phương tiện giao thông phù hợp. Tuy nhiên không phải cứ thi đỗ là được có bằng lái. Cá nhân phải đợi một thời gian mới được cấp bằng. Vậy trong thời gian đợi bằng, có được phép lái xe hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. 1. Không được phép lái xe khi chưa có bằng lái. Điều 58 Luật giao

7 Tháng Mười Hai 2019| Kiến thức luật giao thông