bảo hộ bài hát

Bài hát có thể được bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ không?

Từ xưa đến nay, âm nhạc luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Vì vậy, hàng năm, có rất nhiều bài hát được ra đời để đáp ứng thị trường âm nhạc. Với mục đích khuyến khích việc sáng tác bài hát của nhạc sĩ, pháp luật đã đưa ra những chế định để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bài hát. Tuy nhiên không phải bài hát