bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Bài hát có thể được bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ không?

Âm nhạc từ xưa đến nay luôn là một phần không thể thiếu của cuộc sống vì vậy hàng năm có rất nhiều bài hát được ra đời để đáp ứng thị trường âm nhạc. Để khuyến khích việc sáng tác bài hát của nhạc sĩ, pháp luật đã đưa ra những chế định để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bài hát. Tuy nhiên không phải bài hát nào cũng được pháp luật bảo