Bầu dồn phiếu là gì?

Bầu dồn phiếu là gì?

Bầu dồn phiếu được coi là công cụ pháp lý riêng biệt và hữu hiệu của công ty cổ phần giúp bảo vệ các cổ đông nhỏ. Nếu không có phương thức bầu cử này, nhóm cổ đông thiếu số gần như không có cơ hội bầu đại diện của mình vào Ban quản trị và kiểm soát của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để công cụ này thực sự phát huy hết hiệu quả, các cổ đông nhỏ cần phải hiểu rõ cách thức thực hiện và tính toán kỹ càng

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp