Biên bản nghiệm thu công trình

Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Việc thực hiện nghiệm thu công trình là quan trọng và cần thiết cho mỗi công trình được xây dựng. Đây là căn cứ, là sự đảm bảo an toàn và chất lượng của công trình mà nhà thầu đã thực hiện với chủ đầu tư theo đúng hợp đồng xây dựng và tuân thủ các quy trình xây dựng đúng pháp luật. Bài viêt dưới đây của LSX sẽ giải đáp thắc mắc về khái niệm của biên bản nghiệm thu công trình Nội dung tư vấn: 1.

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự