Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân nhằm góp phần cho sự phát triển của đất nước. Chủ đề các khoản thu nhập, các khoản phụ cấp không phải chịu thuế thu nhập cá nhân luôn được nhiều người quan tâm. Dưới đây là nội dung mà chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về các khoản đấy nhé. Căn cứ: Luật thuế thu nhập cá

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự