Các khoản thu nhập miễn thuế Thu nhập cá nhân 2019

Các khoản thu nhập miễn thuế Thu nhập cá nhân 2019

Thu nhập cá nhân là một loại thuế rất phổ biến, đánh vào tổng thu nhập hàng tháng của từng cá nhân. Việc phát sinh một khoản thu nhập cao đồng nghĩa với việc cá nhân đó cũng phải đóng góp một phần thu nhập của mình vào ngân sách nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước thông qua việc đóng thuế Thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, không phải thu nhập phát sinh nào cũng thuộc diện chịu

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp