Các loại cổ đông trong công ty cổ phần

Các loại cổ đông trong công ty cổ phần

Cũng giống như bao loại hình doanh nghiệp khác, thì cổ đông công ty cổ phần cũng là một chủ sở hữu của công ty. Cổ đông là một yếu tố không thể thiếu khi thành lập công ty cổ phần. Theo quy định của pháp luật, quy định về tên gọi của cổ đông phụ thuộc vào loại cổ phần mà họ sợ hữu. Vậy, cổ đông là gì? các loại cổ đông trong cổ đông trong công ty cổ phần là gì? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp