Các loại hàng hóa được áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 0%

Các loại hàng hóa được áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 0%

Các loại hàng hóa được áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 0%

Để khuyến khích nền sản xuất trong nước đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa có xuất xứ Việt Nam với hàng hóa có xuất xứ từ các quốc gia khác trên thị trường nhập khẩu, pháp luật về thuế giá trị gia tăng đã quy định một số loại hàng hóa được áp dụng mức thuế suất 0% khi đáp ứng được các điều kiện nhất định. Vậy những hàng hóa nào sẽ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% trên. Hãy cùng

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự