Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ trách nhiệm hành chính

trách nhiệm hành chính

Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ trách nhiệm hành chính

Cũng như trong pháp luật hình sự, việc đặt ra những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm do hành vi vi phạm pháp được đặt ra như là một chính sách khoan hồng của Nhà nước. Vậy nếu vi phạm hành chính, nhưng hành động nào được xem xét là tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ trách nhiệm hành chính? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 Thông tư

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính