Các trường hợp được giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp được giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp từ một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản giảm trừ. Một trong số các khoản giảm trừ đó là giảm trừ gia cảnh. Vậy pháp luật quy định các trường hợp nào sẽ được giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế? Căn

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động