Các trường hợp hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu

Các trường hợp hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động nên khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu thì sẽ mang đến các hậu quả pháp lý cho các bên. Vậy trong các trường hợp nào thì hợp đồng lao động sẽ bị vô hiệu? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ: Bộ luật Lao động 2012 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH Nội dung tư vấn Hợp

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động