Cách định giá tài sản khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất?

Cách định giá tài sản khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất?

Cá nhân, tổ chức muốn góp vốn vào doanh nghiệp bằng cách góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cần nắm rõ quy định về góp vốn, chuyển quyền sử dụng đất trong góp vốn và hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. Bài viết này của Luật sư X sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức xoay quanh vấn đề này. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật đất đai năm 2013; Nghị định

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp