Cách đổi tiền bị cháy

Cách đổi tiền bị cháy

Cách đổi tiền bị cháy

Tiền là vật ngang giá chung có tính thanh khoản cao nhất dùng để trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân và mang tính dễ thu nhận (nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng) và thường được Nhà nước phát hành bảo đảm giá trị. Trong nhiều trường hợp vì lý do khách quan hay chủ quan mà nhiều trường hợp tiền bị rách nát, hư hỏng hay biến dạng. Để đảm bảo lợi ích cho tổ chức, cá

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự