Cách tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Cách tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tăng vốn điều lệ là hoạt động thường gặp của công ty cổ phần. Khác với vốn điều lệ được rót vào khi thành lập công ty, tăng vốn điều lệ lại đó là một trong những hoạt động làm phát triển công ty. Vậy để tăng vốn điều lệ, công ty cổ phần sẽ thực hiện bằng cách nào?   Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Thông tư số 19/2003/TT- BTC Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Nội dung tư vấn 1. Những

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp