Cách tính bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, bảo hiểm thất nghiệp chính là chiếc phao cứu sinh tạm thời. Tuy nhiên hiện nay, có rất nhiều người lao động đã nghỉ việc nhưng còn chưa biết cách tính bảo hiểm thất nghiệp như thế nào.  Bài viết này của Luật sư X sẽ giải đáp cho bạn vấn đề trên. Căn cứ: Luật bảo hiểm xã hội 2014; Luật việc làm 2013; Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng hướng dẫn Luật việc làm

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động