Cần biết khi đặt tên công ty

Cần biết khi đặt tên công ty

Thường một việc thành lập doanh nghiệp được tiến hành trong thời gian 3 ngày theo luật định. Tuy nhiên, một số trường hợp, thời gian này sẽ bị kéo dài do hồ sơ bị trả về vì tên công ty đặt sai quy định. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X để nắm được một thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh nhất! Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nội dung tư

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp