Cán bộ là gì? So sánh giữa cán bộ và công chức.

Cán bộ là gì? So sánh giữa cán bộ và công chức.

Cán bộ là gì? So sánh giữa cán bộ và công chức.

Cán bộ là gì? Bạn có bao giờ bị nhầm lẫn giữa cán bộ với công chức? Qua bài này, luật sư X xin được cung cấp một số thông tin chính xác để bạn phân biệt hai chức danh này. Căn cứ: Luật cán bộ, công chức 2008 Nội dung tư vấn 1. Cán bộ là gì, công chức là gì? Cán bộ, công chức được quy định tại Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 như sau: Điều 4. Cán bộ, công chức 1. Cán bộ là công

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính