cấp đổi

Thủ tục xin cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Căn cước công dân là giấy tờ cá nhân quan trọng nhất của mỗi người. Vì vậy, ai cũng có nhu cầu và cần được cấp loại giấy tờ này. Đặc biệt, khi pháp luật đã có quy định thay thế dần chứng minh nhân dân sang căn cước công dân thì sớm hay muộn tất cả mọi người đều phải làm thủ tục này. LSX xin trân trọng giới thiệu thủ tục xin cấp thẻ căn cước công dân, LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính