Chi nhánh có được ký hợp đồng với công ty mẹ không?

Chi nhánh có được ký hợp đồng với công ty mẹ không?

Theo quy định của pháp luật, chi nhánh của doanh nghiệp có có thể nhân danh doanh nghiệp ký kết hợp đồng trong phạm vi uỷ quyền của doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra là chi nhánh có thể ký kết hợp đồng với công ty mẹ của doanh nghiệp đó hay không? Để trả lời câu hỏi này, bài viết sau xin nêu ra một số quy định pháp luật hiện hành và quan điểm phân tích của người viết. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp