chi phí phúc lợi

Chi phí phúc lợi cho nhân viên có được trừ khi tính thuế?

Mỗi doanh nghiệp luôn có quỹ phúc lợi riêng để hỗ trợ cho đời sống của nhân viên bên cạnh chế độ tiền lương. Theo đó, để những khoản chi phúc lợi này hợp lý và được trừ khi tính thuế thì phải đáp ứng những điều kiện gì? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X nhé. Căn cứ pháp lý Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động