Chi tiết tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2019

Chi tiết tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2019

Chi tiết tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2019

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế chủ yếu đánh vào thu nhập của cá nhân nhằm thực hiện công bằng xã hội, động viên một phần thu nhập của cá nhân vào ngân sách nhà nước và có thể được sử dụng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế . Trên cơ sở đó thuế thu nhập cá nhân được tính như sau. Căn cứ: TT131/2013/TT-BCA Luật thuế thu nhập cá nhân Nội dung tư vấn 1. Đặc điểm của thuế thu nhập cá

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự