Chia tách doanh nghiệp là gì?

Chia tách doanh nghiệp là gì?

Chia tách doanh nghiệp là hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hoạt động trên bao gồm chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp, đây là hai cách thức tổ chức lại doanh nghiệp có hậu quả pháp lý khác nhau, nhưng hiện nay, một số doanh nghiệp vẫn đang nhầm lẫn hai hoạt động trên. Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin về chia tách doanh nghiệp. Căn cứ: Luật

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp