Chức năng của văn phòng đại diện là gì?

Chức năng của văn phòng đại diện là gì?

Các doanh nghiệp sau khi hoạt động kinh doanh được một thời gian sẽ có xu hướng mở rộng kinh doanh. Những phương thức mà doanh nghiệp thường lựa chọn đó là địa điểm kinh doanh, chi nhánh, hay văn phòng đại diện. Tuy nhiên, văn phòng đại diện vẩn được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều hơn cả. Vậy văn phòng đại diện là gì? chức năng của văn phòng đại diện. Hãy cùng hãy cùng Luật sư X tìm hiểu vấn đề

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp