Cổ đông là ai?

Cổ đông là ai?

Chúng ta thường bắt gặp cụm từ cổ đông, cổ phần hay cổ phiếu khi nhắc đến công ty cổ phần. Chắc hẳn nhiều người đã biết về khái niệm cổ phần và cổ phiếu vậy cổ đông là ai và có quyền lợi hoặc nghĩa vụ gì trong công ty cổ phần. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cổ đông nhé. Căn cứ: Luật Doanh nghiệp 2014 Nội dung tư

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp