Có bắt buộc chuyển từ CMND 9 số thành CCCD 12 số không?

chuyển từ CMND 9 số thành CCCD 12 số

Có bắt buộc chuyển từ CMND 9 số thành CCCD 12 số không?

Thẻ căn cước công dân (CCCD) có giá trị pháp lý tương đương với chứng minh nhân dân (CMND). Thẻ CCCD bắt đầu cấp phát và có hiệu lực vào ngày 01/01/2016, trước đó công dân Việt Nam chỉ sử dụng CMND. Vậy có bắt buộc phải chuyển từ CMND 9 số thành CCCD 12 số không, Luật sư X sẽ giải đáp trong bài viết sau đây. Căn cứ: Luật Căn cước công dân 2014 Thông tư 256/2016/TT-BTC Nội dung tư

23 Tháng Mười Một 2019| Hành chính