Có bắt buộc khiếu nại trước khi khởi kiện vụ án hành chính không?

khiếu nại

Có bắt buộc khiếu nại trước khi khởi kiện vụ án hành chính không?

Trong giai đoạn hiện nay, các tranh chấp hành chính đang có chiều hướng gia tăng về số lượng và phức tạp về tính chất. Do vậy, để tự bảo vệ quyền lợi chính  đáng của mình, công dân, tổ chức bị xâm hại trực tiếp bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính có thể lựa chọn nhiều phương thức giải quyết khác nhau, ví dụ như thủ tục khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án nhân dân. Tuy nhiên, một

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính