Có được khuyến mại bằng rượu không?

Có được khuyến mại bằng rượu không?

Nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ cho khách hàng, các doanh nghiệp thường thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và một trong những hoạt động xúc tiến thương mại mà các doanh nghiệp hay thực hiện đó là hoạt động khuyến mại. Hoạt động khuyến mại có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, hình thức khuyến mại mà các doanh nghiệp hay lựa

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp