Có được lập di chúc để lại tài sản thừa kế cho người khác không?

Có được lập di chúc để lại tài sản thừa kế cho người khác không?

Có được lập di chúc để lại tài sản thừa kế cho người khác không?

Thừa kế luôn là một trong những vấn đề dân sự được quan tâm nhất mỗi khi nhắc đến ngành học này. Bên cạnh thừa kế theo pháp luật thì phổ biến hơn vẫn là thừa kế theo di chúc. Với cách hiểu thông thường mà nhiều người vẫn nghĩ thì tài sản thừa kế chỉ có thể để lại cho người thân trong gia đình, vậy nếu người chết để lại di sản cho người khác thì có được không? Để hiểu rõ vấn đề này, mời các bạn

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế