Có được phép ủy quyền lại không?

Có được phép ủy quyền lại không?

Trong đời sống thường nhật mỗi người đều phải tham gia vào các mối quan hệ trong xã hội và hầu hết các nhu cầu sống của họ được đáp ứng thông qua mối liên hệ với người khác như hôn nhân, gia đình, quan hệ làm ăn buôn bán,... các nhu cầu này ngày càng đa dạng và có chiều hướng tăng lên theo sự phát triển của xã hội. Nhưng với nhịp sống ngày càng hiện đại hóa, nhu cầu thì lớn mà thời gian thì có hạn

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự