Có được từ chối làm thêm giờ?

Có được từ chối làm thêm giờ?

Tuỳ theo từng loại công việc, tính chất công việc khác nhau thì người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thêm thời gian ngoài thời gian đã ký kết trong hợp đồng. Lúc này, người lao động có quyền từ chối hay không? Tham khảo bài viết sau của luật sư X. Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Nội dung tư vấn 1. Muốn làm thêm giờ, phải được sự đồng ý của người lao

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động