Có được ủy quyền người khác xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ?

Có được ủy quyền người khác xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ?

Có được ủy quyền người khác xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong những loại giấy tờ khá quan trọng khi thực hiện các thủ tục hành chính thậm chí là các giao dịch dân sự. Tuy nhiên, nếu bận việc không thể đích thân đi xin giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân có được phép ủy quyền hay không? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn: 1. Được phép ủy quyền xin Giấy

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự