Có mấy hình thức thừa kế theo pháp luật dân sự?

Có mấy hình thức thừa kế theo pháp luật dân sự?

Có mấy hình thức thừa kế theo pháp luật dân sự?

Thừa kế là một lĩnh vực rộng lớn và bao quát. Theo quy đinh của pháp luật thì thừa kế là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về thừa kế. Và có bao nhiêu hình thức thừa kế hiện nay. Căn cứ: Bộ Luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn: 1.Hình thức thừa kế theo pháp luật dân sự Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015 thì

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế