Có thể thế chấp một tài sản cho nhiều nghĩa vụ hay không?

Có thể thế chấp một tài sản cho nhiều nghĩa vụ hay không?

Việc vay ngân hàng là một giao dịch dân sự khá phổ biến khi có nguồn cầu về tài chính. Việc vay đa phần thường được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản. Vay ngân hàng nào là phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp một người tiến hành vay nhiều ngân hàng. Vậy liệu rằng có thể thế chấp một tài sản đảm bảo nhiều khoản vay hay không? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự