Có thể tự do công chứng hợp đồng được không?

Có thể tự do công chứng hợp đồng được không?

Có thể tự do công chứng hợp đồng được không?

Ngày nay số lượng các giao dịch, hợp đồng trong nền kinh tế rất lớn bao quát trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội như hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng góp vốn bằng nhà ở,.... Do đó khó tránh khỏi những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Luật Công chứng ra đời chính là công cụ pháp lý hữu hiệu để điều chỉnh hoạt động công chứng hợp đồng. Những văn

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự