Cổ tức là gì?

Cổ tức là gì?

Đối với những người thực hiện việc đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp để kinh doanh, bên cạnh việc chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn trên thương trường đổi lại họ sẽ kỳ vọng để được nhận lại một khoản lợi ích nhất định từ số tiền vốn mình đã bỏ ra. Khoản lợi ích đó đối với các cổ đông của công ty cổ phần được gọi là cổ tức. Vậy cổ tức là gì? Nó có ý nghĩa như thế nào đối với cổ đông và doanh

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp