Có vợ có phải đi nghĩa vụ 2018 hay không?

Có vợ có phải đi nghĩa vụ 2018 hay không?

Đã lấy vợ thậm chí là có con thì có phải điều kiện để không phải đi nghĩa vụ quân sự hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này của LSX. LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư 140/2015/TT-BQP Nội dung tư vấn Để không phải (được) tham gia nghĩa vụ quân sự thì cần nằm trong trường hợp hoãn hoặc miễn theo quy định tại Thông tư

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự