Con cái có thể khai sinh theo họ mẹ hay không?

Con cái có thể khai sinh theo họ mẹ hay không?

Đa phần, chúng ta đều thấy, việc khai sinh cho con thường theo họ bố, nếu có họ mẹ thì kèm ngay sau họ bố. Vậy, trường hợp này thì việc đặt cho con họ của mẹ thì có được hay không? Bởi lẽ trên thực tế vẫn có trường hợp con vẫn có thể mang họ mẹ. Vậy, căn cứ nào như vậy? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật  sư X. Căn cứ: Bộ luật dân sự năm 2015 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 Nghị

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự