con một

CON MỘT CÓ PHẢI ĐI NGHĨA VỤ QUÂN SỰ KHÔNG

Con một có phải đi nghĩa vụ quân sự

Nhiều gia đình hiếm muộn hoặc vì một lý do nào có chỉ có một người con. Câu hỏi đặt ra là con một có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ pháp lý Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư 140/2015/TT-BQP Nội dung tư vấn 1. Con một là gì? Con một được hiểu là những người con trong một gia đình nhưng không có chị em ruột, nói một cách

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự