con một

Con một có phải đi nghĩa vụ quân sự

Là con duy nhất trong một gia đình (con một) thì có phải tham gia nghĩa vụ quân sự hay không? Hãy cùng tìm hiểu bài viết này của LSX. LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư 140/2015/TT-BQP Nội dung tư vấn Để không phải (được) tham gia nghĩa vụ quân sự thì cần nằm trong trường hợp hoãn hoặc miễn theo quy định tại Thông tư 140/2015/TT-BQP, cụ

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự