Con vay tiền

Con vay tiền, cha mẹ có phải trả nợ?

Dân gian có câu "Mũi dại, lái phải chịu đòn" có nghĩa là khi gặp tình thế khó khăn muốn con thuyền đi đúng hướng thì người lái phải cố gắng xoay sở, tức chịu đòn. Tuy nhiên, câu tục ngữ trên thường dùng trong trường hợp con cái làm sai thì cha, mẹ là người phải chịu trách nhiệm, nhưng liệu nó có đúng trong trường hợp con vay tiền thì liệu người trả nợ là cha, mẹ? Dưới đây, là phần tư vấn của Luật

19 Tháng Mười Một 2019| Vấn đề pháp lý khác