Công chức có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Công chức có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Nghĩa vụ quân sự là  nghĩa vụ bắt buộc mà một cá nhân hay một nhóm người thực hiện trong quân đội hoặc lực lượng dân quân, cho dù họ đang làm một công việc khác trong xã hội. Nó được xem là trách nhiệm của công dân mà đặc biệt là công dân nam khi có đủ điều kiện tham gia. Tuy nhiên, vậy có phải tất cả mọi người đều có trách nhiệm, công chức liệu có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không? Mời bạn đọc

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự