công ty TNHH 2 thành viên

Nên thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN hay CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, càng ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động. Khi khởi sự kinh doanh, các chủ doanh nghiệp có thể chọn lựa 1 trong 5 loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật doanh nghiệp 2014. Dựa theo nhu cầu thực tế của chủ doanh nghiệp và cơ cấu số người góp vốn thành lập để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Nếu trong trường hợp các