Công ty TNHH một thành viên có Hội đồng thành viên hay không?

Công ty TNHH một thành viên có Hội đồng thành viên hay không?

Thành lập công ty là thủ tục hành chính khá phức tạp, bạn đang có ý định thành lập công ty TNHH một thành viên nhưng chưa rõ về mô hình hoạt động như thế nào. Với bài viết này, Luật sư X sẽ phân tích chi tiết về mô hình hoạt động của công ty TNHH một thành viên và giải đáp cho các bạn về vấn đề Công ty TNHH một thành viên có Hội đồng thành viên hay không? Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp