Đặc trưng của loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Đặc trưng của loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Bên cạnh công ty cổ phần, thì công ty trách nhiệm hữu hạn cũng là một loại hình doanh nghiệp khá phổ biến và được lựa chọn hiện nay. Vậy, những đặc trưng cơ bản của loại hình này khác với các loại hình khác ở điểm nào để chủ sở hữu lựa chọn phát triển công việc kinh doanh của mình? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật doanh nghiệp năm 2014 Nghị định

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp