Đăng ký tạm vắng có bắt buộc không?

đăng ký tạm vắng

Đăng ký tạm vắng có bắt buộc không?

Tự do lưu trú là quyền của mỗi công dân. Tuy nhiên trong quá trình sinh sống mỗi người có thể thay đổi nơi sinh sống, làm việc, học tập và để đảm bảo cho việc quản lý dân cư tại các khu vực pháp luật quy định về đăng ký tạm vắng. Đây là một trong những thủ tục về cư trú. Vậy có bắt buộc phải khai báo tạm vắng không? Trường hợp nào phải khai báo tạm vắng với cơ quan có thẩm quyền?... Hãy cùng Luật

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính